Autorësia

Emri i kompanisë: Wastewater Solutions Group GmbH
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Adresa postare: A-4672 Bachmanning, Unterseling 19
Telefoni: +43-720-850 100
Faxi: +43-720-850 100-10
E-Mail: office(a)wastewater.at
Webfaqja: www.wastewater.at
Numri i regjistrit të kompanisë: 326906w
Gjykata e kompanisë: Gjykata rajonale Wels
EORI-Nr.: ATEOS1000038082
UID-Nr.: ATU64944289
Llogaria jonë bankare: Allg. Sparkasse OÖ. Bankaktiengesellschaft
EURO-Konto:
IBAN: AT85 2032 0321 0022 0684
BIC: ASPKAT2LXXX
USD-Konto:
IBAN: AT16 2032 0321 7561 2460
BIC: ASPKAT2LXXX
Përgjegjësia redaktuese: Ing. Reinhard Pregartbauer
Koncepti, dizajni i faqes: Werbeagentur Sitedesign

E drejta e autorit

Të gjitha përmbajtjet e kësaj faqe interneti janë të mbrojtura me të drejtë autoriale dhe nuk lejohet të përdoren, shumëzohen apo të shpërndahen pa lejen me shkrim nga Firma Wastewater Solutions Group GmbH genutzt.

Mospranimi/mohimi

Informacionet dhe të dhënat e plasuara në këtë faqe interneti janë të kontrolluara me kujdes. Për plotësinë, saktësinë dhe aktualitetin e informacionit nuk japim garanci, si dhe nuk marrim përgjegjësi për përdorimin e këtyre faqeve dhe përmbajtjes së tyre. Firma Wastewater Solutions Group GmbH nuk merr përgjegjësi për përmbajtjen e faqeve të tjera të cilat mund të arrihen përmes një vegëze/linku (për tekstin e detajuar).