Mirësevini në Wastewater Solutions Group GmbH (WWSG)

Ne, kompania Wastewater Solutions Group GmbH (WWSG), një kompani 100% austriake, që nga themelimi ynë në vitin 2009 kemi qenë një nga pionierët e pare për trajtimin e ujërave të zeza dhe trajtimin e ujit deri në ujë të pijshëm.

Ne ju ofrojmë gjithçka nga një burim i vetëm, duke filluar nga planifikimi & projektimi i projektit, deri te ndërtimi, vemja në funksion dhe mirëmbajtja e sistemeve tona të menaxhimit të ujit të cilat përshtaten sipas kërkesës dhe nevojës.

WWSG ofron një gamë të gjerë zgjidhjesh biologjike për riciklimin e ujit.

Portofoli ynë i gjerë i produkteve shtrihet nga trajtimi i ujit të pijshëm, duke vazhduar me impiantet e lëvizshme apo mobile të  trajtimit të ujërave të zeza, deri te impiantet sistem dhe ato industriale të trajtimit të ujërave të zeza për deri 100,000 banorë.

Impiantet për trajtimin e ujit të pijshëm
furnizim ekonomik dhe të besueshëm me ujë të pijshëm

 • për zonat e banuara që nuk kanë furnizim me ujë të pijshëm(vendbanime, kampe refugjatësh, kampe, ...)
 • në rajone të krizave ose ato të katastrofave
 • klinikat dhe spitalet

Impiantet mobil në kontejner për trajtimin e ujërave të zeza për aplikime fikse ose të përkohshme

 • ideale për sigurinë e furnizimit në kampe ushtarake ose  misione (mobile/lëvizëse + akomodim statik)
 • nuk ka nevojë për shumë sipërfaqe për trajtimin e ujërave të zeza, uji mund të ripërdoret në vazhdimësi në hotele, vendbanime ose në fshatra kontejner(kantiere të mëdha ndërtimi)
 • praktike për aplikime industriale dhe për përdorim në zona të largëta

Pastrimi i ujërave të zeza industriale
riciklim optimal i ujit për

 • industrinë e ushqimit
 • përpunimi dhe prodhimi i lëkurës
 • industria e çelikut dhe e hekurit
 • industria e kozmetikës

Impianti sistem në model kompakt ndërtimi
për pastrimin e ujërave të zeza të

 • Vendbanimeve dhe qyteteve me deri 100.000 banorë

WASTEWATER – RISI

Exportstars der Bundessparte Information und Consulting im Rampenlicht

Mit dem österreichischen Exportpreis 2021 wurden am 29. Juni 2021, in Wien einmal mehr erfolgreiche Exportunternehmen ausgezeichnet. Bei der Verleihung der Preise im Rahmen der Exporters‘ Nite würdigten Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, und WKÖ-Präsident Harald Mahrer die herausragenden Export-Leistungen der Betriebe in den einzelnen Sparten. [more]