Risi në programin tonë

Impiantet e Flotacionit me lehtësim të presionit

Me flotacionin tonë kompakt të lehtësimit të presionit krijohen mikro-flluska të cilat futen në ujë përmes të ashtuquajturit proces i rrymës së riciklimit.

 
Përbërësit e ujërave të zeza përzihen me mikso-flluska të cilat shkaktojnë notimin (lundrimin) e tyre. Kjo formon llumin e flotacionit dhe pastaj me lehtësi ai mund të hiqet nga uji.

 
Impiantet tona të flotacionit janë të pajisura me të gjitha sistemet e nevojshme të dozimit të kërkuar të kimikateve, tubat dhe pajisjet përcjellëse, si dhe sistemin e kontrollit dhe menaxhimit PLC(Programmable Logic Controller) dhe panelin me prekje(Touch) 

Për të mësuar më shumo rreth kësaj, ju lutemi klikoni në linkun e mëposhtëm: