Referencat

Ne e shohim veten si specialist në lëmin e  sistemeve teknike mjedisore. Veçanërisht për trajtimin e ujërave të ndotura, përgatitjen e tyre për ripërdorim si për ujitje, shpëlarje të tualeteve, pastrim si dhe sistemet për trajtimin e ujit të pijshëm.

Si rezultat i punës dhe përvojës shumëvjeçare të punonjësve tanë udhëheqës dhe të aksionareve, janë realizuar me sukses një numër i konsiderueshëm i impianteve në vend dhe jashtë vendi.

Container-Entladung Tschad
Shkarkimi i kontejnerit - Çad
Containerkläranlage für Norwegische Armee
Impianti kontejner për ushtrinë Norvegjeze
Containerkläranlage für Exxon Mobil / Nigeria
Impianti kontejner për Exxon Mobil/Nigeria
Kläranlage Seebergalm (1.400m)
Impianti Seebergalm (1.400m)
Containerkläranlage Österreichisches Bundesheer
Impianti kontejner për ushtrinë austriake
Teilansicht Containerkläranlage
Pamja e pjesëshme e impiantit kontejner
Automatische Grobstoffentfernung
Largimi automatik i materieve të trasha
Mechanische Vorreinigung
Para-pastrimi mekanik
Betriebsraum
Hapsira e operimit